تماس با ما

ما اینجا هستیم

آدرس :

کرمان خیابان شفا

ساعات کاری

شنبه۰۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰
یکشنبهبسته
دوشنبه۰۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰
سه شنبه۰۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰
چهارشنبه۰۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰
پنج شنبه۰۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰
جمعه۰۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰

با ما در ارتباط باشید

    شروع مکالمه

    یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

    مدِنگار

    درخواست پرستار در شهر کرمان

    مدِنگار